Romulan

$260.00$1,200.00

 

THC: 20% – 24%, CBD: 1%, CBN: 1%

SKU: N/A Categories: , Tag: